Mokyklos interneto svetainės turinys šiuo metu atnaujinamas

Atsiprašome už laikinus nepatogumus

Pranešimai

Gerbiamieji mokinių tėveliai!

Informuojame, kad Vilniaus "Saulėtekio" mokykla-daugiafunkcis centras yra ir bus nuo 2024-09-01 rusakalbė mokykla. Ugdymo procesas ir toliau bus organizuojamas pagal tautinių mažumų ugdymo planą. Tai yra įteisinta mokyklos nuostatuose, patvirtintuose Vilniaus miesto taryboje.

Tačiau, kad padėti mokiniams baigus mokyklą sėkmingai tęsti mokslus gimnazijoje, profesinėje technikos mokykloje, suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, būtina gerai mokėti lietuvių kalbą. Nemokėdami valstybinės kalbos mokiniai neturės galimybės išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, o vėliau brandos egzaminų ir įgyti profesiją. Mūsų šalyje visos studijos vyksta tik lietuvių kalba.

Informuojame, kad nuo 2024-09-01 mokyklos bendruomenės susitarimu visų dalykų priešmokykliniame, pradiniame, pagrindiniame ugdyme bus mokama lietuvių kalba. Rusų kalbai ir literatūrai ugdymo plane skiriamos valandos išlieka tos pačios. 2024 metais nuo rugsėjo 1 dienos, pirmąjį trimestrą vyks pereinamasis laikotarpis. Tuo metu ugdymo procesas bus organizuojamas dviem kalbomis (lietuvių ir rusų). Nesuprantantiems mokiniams bus paaiškinama rusų kalba.

Šių metų kovo mėnesį, pagal grafiką, su kuriuo bus supažindinti tėvai iš anksto, vyks priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių tėvams susirinkimai. Susirinkimų metu pateiksime atsakymus į jūsų klausimus.

Informaciją parengė mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė

Priėmimo Dokumentai

Mokinių priėmimas į Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigas (2024m.)

Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigas per e. sistemą grafikas

Mokinių priėmimo ir išvykimo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Klasių komplektacijos, mokinių bei auklėtojų skyrimo į klases tvarkos aprašas

Lietuvių kalbos kalbėjimo, skaitymo, rašymo gebėjimų stiprinimo modelio samprata

Įtraukusis ugdymas
2024m. birželio 10 d. priimtų mokinių sąrašas